Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht?

In België zijn volgende verzekeringen verplicht:

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuig.

U bent wettelijk verplicht om voor uw motorrijtuig (bromfiets, auto, quad, vrachtwagen, …) een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, beter gekend als de autoverzekering.

Algemene Verzekering aansprakelijkheid

Voor bepaalde activiteiten is een verzekering verplicht. Bijvoorbeeld als jager moet u een ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Jacht’ onderschrijven. Voor het gebruik van sommige plezierboten eveneens.

Voor professionele klanten onderscheiden we ook nog volgende verplichte verzekeringen:

Verzekering arbeidsongevallen en ongevallen van en naar het werk

Voor werkgevers is het verplicht een arbeidsongevallenverzekering voor hun personeel te nemen.  Ook voor huispersoneel al dan niet ingeschreven.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Bepaalde bedrijven of instellingen die een ruimte hebben die openstaat voor het publiek zijn wettelijk verplicht een objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing aan te gaan.  Deze verzekering garandeert dat de slachtoffers van een brand of ontploffing snel vergoed worden. De aansprakelijkheid wordt dan later geregeld  tussen de verzekeraars.

Deze wet is van toepassing voor eigenaars of uitbaters van onder andere: dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt; restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt; hotels en motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen; kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben; culturele centra; polyvalente zalen voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties; sportzalen; handelsbeurzen en tentoonstellingszalen; opblaasbare structuren; handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m²; serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden; kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beroep

Verplicht voor bepaalde beroepscategorieën. Enkele voorbeelden : architecten, reisorganisatoren, vastgoedmakelaars, boekhouders, verzekeringstussenpersonen, accountants, bedrijfsrevisoren, syndicus, landmeter…