Wat te doen bij een schadegeval? Blijf kalm!

In principe moet u zo snel mogelijk de betrokken verzekeringsmaatschappij verwittigen. Om er zeker van te zijn dat je een volledige en correcte aangifte indient, kan je ons best onmiddellijk contacteren. Wij doen dan het nodige.

In geval van een verkeersongeval moeten beide partijen het Europees aanrijdingsformulier RECTO VERSO invullen. Zorg ervoor dat u de gegevens van de beide voertuigen goed noteert: merk, type en plaat, en controleer ook de identiteit, de verzekeringspapieren en het rijbewijs van de tegenpartij. De eenvoudigste manier om dit te doen is die van u spontaan aan te bieden en aan de tegenpartij vragen om ook zijn documenten voor te leggen. Bij weigering kan je beter de politie contacteren. Doe dit trouwens altijd, wanneer er gewonden zijn, zelfs al lijkt de lichamelijke schade miniem.

Zelfs bij tussenkomst van de politie vult U een aanrijdingsformulier in, dit is het enige middel opdat wij onmiddellijk zouden beschikken over de gegevens van de tegenpartij. Geef een dubbel aan de tegenpartij. Zo niet moeten wij weken wachten vooraleer de politie de identiteit van de verzekeraar van de tegenpartij overmaakt.

Ook bij een schadegeval waar geen derde voertuig bij betrokken is, bijvoorbeeld tegen een boom of een muurtje, is het noodzakelijk een aanrijdingsformulier in te vullen.