Verkeersbelasting op 10/03/2014

De belasting is verschuldigd voor “personenwagens en aanverwante voertuigen” en voor zogenaamde “aan te geven voertuigen” (vb bussen en vrachtwagens). Voor deze eerste categorie is de belasting verschuldigd bij de inschrijving van het voertuig bij de DIV.

Voor de categorie “aan te geven voortuigen” is de belasting verschuldigd vanaf de aangifte van het gebruik op de openbare weg (bij gebruik op privaat domein dus niet).

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt berekend aan de hand van wettelijk vastgelegde tariefschalen per soort van voertuig (personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen, tractoren, enz.). Opgelet: deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op 1/7. De hoogte van het tarief is afhankelijk van:

  • het vermogen van de motor in fiscale PK, voor personenauto’s, autobussen, enz…;
  • de cilinderinhoud van de motor, voor motorfietsen;
  • de maximaal toegelaten massa (MTM), zijnde de som van het gewicht van het voertuig in ongeladen toestand en van het nuttig laadvermogen, voor vrachtwagens of de MTM van het samenstel (bijvoorbeeld: vrachtwagen en aanhangwagen).

  Hier een tariefschaal voor personenwagens :

Cilinderinhoud (in liter) Fiscale paardenkracht (PK) Bedrag verkeersbelasting (VKB)
(inclusief opdeciem)
Bedrag aanvullende verkeersbelasting (LPG)
0 tot 0,7 4 en minder € 76,69 € 89,16
0,8 tot 0,9 5 € 95,96 € 89,16
1 tot 1,1 6 € 138,73 € 89,16
1,2 tot 1,3 7 € 181,24 € 89,16
1,4 tot 1,5 8 € 224,14 € 89,16
1,6 tot 1,7 9 € 266,90 € 89,16
1,8 tot 1,9 10 € 309,28 € 89,16
2 tot 2,1 11 € 401,41 € 89,16
2,2 tot 2,3 12 € 493,42 € 89,16
2,4 tot 2,5 13 € 585,29 € 89,16
2,6, tot 2,7 14 € 677,42 € 89,16
2,8 tot 3 15 € 769,43 € 89,16
3,1 tot 3,2 16 € 1.007,82 € 89,16
3,3 tot 3,4 17 € 1.246,48 € 89,16
3,5 tot 3,6 18 € 1.485,00 € 89,16
3,7 tot 3,9 19 € 1.723,00 € 89,16
4 tot 4,1 20 € 1.961,52 € 89,16

Opgelet!

 • De verkeersbelasting verhoogt met telkens € 106,92 per PK die de 20 PK overschrijdt.
 • Wat de aanvullende verkeersbelasting betreft, is het bedrag van 208,20 euro een maximumbedrag. Dit bedrag geldt dus ook voor een PK hoger dan 20 PK.
 • De cilinderinhoud wordt afgerond op één cijfer na de komma; naar boven als het tweede cijfer na de komma 5 of meer is, naar beneden als het tweede cijfer na de komma kleiner dan 5 is.

Voor meer informatie raadpleeg hier de site van de Vlaamse Gemeenschap : Alles over de verkeersbelasting

bron: Vlaamse Gemeenschap