Leven & Pensioen particulieren en zelfstandigen

Een particulier zal aan zijn pensioen beduidend minder verdienen.    Sparen voor zijn pensioen is dus een absolute aanrader voor iedereen.  De kers op de taart is dat U dit in België kunt doen en terzelfdertijd ook geniet van belastingserminderingen, dus profiteer ervan!

Voor de particulieren: De verzekering Leven en de verzekering Pensioensparen zijn beide kapitalisatieformules op 65 jaar, waarbij U kunt genieten van aanzienlijke belastingvermindering.  Beide verzekeringen hebben hun eigen bijzonderheden en kunnen een kapitaal overlijden voorzien.

(1) De verzekering Leven: Er is een vast kapitaal of rente en vaak ook een deelname in de winst. Deze vorm van lange termijnsparen voorziet een kapitaalsuitkering op de pensioenleeftijd en er is ook een  aanzienlijk fiscaal voordeel verbonden aan deze belegging in functie van uw beroepsinkomen.  Contacteer ons voor een volledige screening van uw persoonlijke situatie zodat u de meest gunstige formule kan kiezen.  Het maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag voor 2016 is 2260 €.  U kunt dus tot 30% van 2260 € winnen, wat 678€ betekent.

(2) De verzekering pensioensparen: Deze formule is cumuleerbaar met de eerste.  Ongeacht uw beroepsinkomen, laat dit u toe om elk jaar maximaal (voor 2016: €940) te beleggen met een fiscaal voordeel tot  30 %. Ook een pensioenspaarverzekering biedt u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname. U kunt dus tot 30% van 940€ winnen, wat 282€ betekent.

In tegenstelling tot de meeste makelaars, beperken we onze commissie tot 2 % van de premie.

Voor de zelfstandigen: De verzekeringen Leven en Pensioensparen kunnen onderschreven worden door zelfstandigen, echter raden we hen aan om eerst te denken aan de VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en een IPT (individueel Pensioentoezegging), daar deze genieten van meer fiscale voordelen.  U vindt meer uitleg in de rubriek “KMO en Industrie”, rubriek “voor bedrijfsleiders”.

U heeft reeds begrepen dat er voor particulieren en zelfstandigen meerdere formules mogelijk zijn waarbij wij als makelaar, in overleg met U, de meeste geschikte dekking uitzoeken.

Gratis offerte