Autoverzekering/Motor

De Autoverzekering (of Verzekering Motorvoertuigen) is een verplichte verzekering. Wij bekijken met zorg uw persoonlijke situatie en bieden de beste prijs-kwaliteit voor alle leeftijden.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)       

Deze betreft de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden, inclusief de passagiers.

Omnium

De omniumverzekering dekt de schade aan uw eigen wagen (zelfs bij eigen fout).  Het gaat hier om een aantal bijkomende waarborgen ter aanvulling van de verplichte BA en rechtsbijstand (zie verder).

We onderscheiden steeds de “kleine omnium” van de “grote omnium”

Volgende dekkingen zijn voorzien in de “kleine omnium”: brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, storm, hagel en aanrijdingen met dieren.

In de “grote omnium” (of volledig Casco) gelden alle dekkingen van de kleine omnium bovenop de volledige waarborg “Eigen schade” waarbij alle schade aan de wagen wordt vergoed indien U in fout bent verminderd met een vrijstelling.  De grote omnium raden we ten stelligste aan voor nieuwe voertuigen. Ook bij een ongeval in recht kan deze waarborg van groot nut zijn als de vergoeding om één of andere reden niet onmiddellijk kan uitbetaald worden (vb niet-verzekerde tegenpartij of betwisting van de feiten). Een gerechtelijke procedure kan maanden zelfs jaren duren.

Rechtsbijstand

Uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering zal niet opkomen voor uw rechten bij een schadegeval “in recht”. Bij betwisting moet de rechtsbijstand tussenkomen om uw schade te verhalen. Uw vergoeding dient u dan te bekomen door middel van minnelijke regeling met de tegenpartij of indien dit niet lukt, kan uw polis rechtsbijstand een zaak aanhangig maken voor de rechtbank.

Tal van andere voorbeelden zijn hierbij ook legio, maar neem gerust voor meer informatie persoonlijk contact met ons op.

De rechtsbijstand komt eveneens tussen bij de strafrechtelijke verdediging voor de rechtbank indien u wordt vervolgd voor een overtreding.  De erelonen van uw eigen raadsman worden ten laste genomen, alsook de gerechtskosten, niet de boetes.  Verder kunnen zij u bijstaan bij een minnelijke medische expertise.

Veiligheid van de bestuurder

De BA van de auto verzekert de lichamelijke letsels van de inzittende maar niet van de bestuurder die in fout is.

In een  bestuurderspolis worden de medische kosten van de bestuurder vergoed; er is een vergoeding bij tijdelijke of blijvende invaliditeit, of de uitkering van een kapitaal bij overlijden.

Bijstand binnen- en buitenland

Dankzij deze bijstandsverzekering Auto kunt u 24 uur op 24, 365 dagen per jaar rekenen op bijstand als u onderweg bent met uw wagen. Bijna alles wat er ook maar kan gebeuren met uw voertuig is gedekt zowel in België als in het buitenland. U kunt met een gerust gemoed de baan op.

De bijstandsverzekering auto kan al dan niet gecombineerd worden met een bijstandsverzekering Personen.  Zie Rubriek “reisverzekering”.

 

Gratis offerte