Voor uw personeel

Wettelijk verplichte verzekering Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht om een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor alle werknemers.

Deze polis verzekert uw personeel zowel tijdens het werk als op de weg van en naar het werk. Een ongeval is elke plotse gebeurtenis met externe oorzaak die lichamelijke schade veroorzaakt en zich voordoet tijdens en door het uitoefenen van het werk of op de weg van en naar het werk.

De vergoedingen worden  voorzien bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging en bij bestendige invaliditeit en overlijden. De te betalen premie kan afhankelijk zijn van het aantal personen in dienst of van de jaarlijkse loonmassa en het risicoprofiel.

Een uitbreiding is mogelijk voor ongevallen in het privé leven en een vergoeding berekend op het salaris boven het wettelijk maximum (+/- 41.000 € in het jaar 2014) door het ziekenfonds toegepast.

Gratis offerte

Groepsverzekering

De hoge loonkost maakt in België alternatieve verloningen zeer populair. Naast de bedrijfswagen is de groepsverzekering een ander heel aantrekkelijk instrument waardoor de werkgever de personeelsleden voorziet van een extralegaal pensioen. Er zijn verschillende formules. Voor UZELF als zelfstandige zaakvoerder is het dan ook nog de goedkoopste manier om op een fiscaalvriendelijke wijze geld uit uw vennootschap te halen op 65 jaar!

Gratis offerte

Hospitalisatiepolis

Een groepsverzekering kan ook een bijkomend extra – legaal voordeel worden: een hospitalisatieverzekering voor uzelf en uw werknemers en hun gezin. Ook hier spelen we opnieuw graag onze rol van onafhankelijke makelaar en kunnen wij de meest gepaste formule voorstellen.  Weet dat er geen fiscale aftrek is voor het bedrijf.

Gratis offerte