Voor uw bedrijf

U kan fier zijn op uw bedrijf en we helpen u graag mee om uw bedrijf te beschermen tegen het ergste.

BA Uitbating

Tijdens de uitvoering van de dagdagelijkse werkzaamheden kunnen allerlei zaken verkeerd lopen. Een slecht uitgevoerde elektriciteitsinstallatie kan schade aan toestellen veroorzaken, een bouwvakker kan bij een verbouwing een raam breken in een bestaande woning. De lijst is natuurlijk eindeloos lang.

Met de verzekering BA Uitbating wordt de extra–contractuele aansprakelijkheid van de onderneming en haar zaakvoerders, vennoten en werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit geregeld. Men kan dit het best vergelijken met een familiale verzekering maar dan voor beroepsdoeleinden.

We onderscheiden 4 types van waarborgen namelijk:

  • * De waarborg “BA uitbating” voor extra-contractuele aansprakelijkheid (zie voorbeeld verbouwing supra),
  • * De “BA Na levering” voor schade na uitvoering van werken (bv in de voedingsindustrie kan een besmet product schade veroorzaken),
  • * De waarborg “Toevertrouwde goederen” (een transporteur die een toestel laat vallen)
  • * Een  luik “Rechtsbijstand” dat in werking kan treden bij vervolging naar aanleiding van een schadegeval of dat uw rechten kan verdedigen bij betwistingen.

Gratis offerte

Beroepsaansprakelijkheid

Daar waar de polis BA uitbating enkel extra – contractuele aansprakelijkheid verzekert, kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Denken we maar bijvoorbeeld aan  consultants, architecten die verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor tekortkomingen in een project.

Gratis offerte

Brandpolis

Een brandpolis op maat kan er voor zorgen dat uw bedrijf grote tegenslagen overleeft want dergelijke polissen vergoeden meestal niet alleen brand- en rookschade aan het bedrijfspand en inhoud maar voorzien ook de waarborgen storm- en hagelschade, waterschade, glasbreuk . En net als bij de brandpolis voor uw gezin kunnen er ook opties gekozen worden zoals diefstal, waardevolle voorwerpen of bijzondere opties zoals bouwrisico’s, …

De uitbreiding met de dekking winstverlies na een gedekt schadegeval is een belangrijke bijkomende waarborg (de verdere betaling van lopende algemene onkosten, winstverlies…)

Gratis offerte

Autopolis

Zie onder “Particulier”: “Autoverzekering/Motor”.  Weet dat U kunt genieten van vlootkortingen vanaf 10 voertuigen.