Hoe vul ik een aanrijdingsformulier in?

Als het fout loopt en u bent betrokken in een verkeersongeval, dan moet er een Europees aanrijdingsformulier ingevuld worden. Dat lijkt eenvoudig, maar kan stresserend zijn als je net een ongeval hebt gehad. Blijf kalm en vul alles nauwgezet in.

Enkele tips:

Tip 1: 

Vooraleer naar uw blikschade te kijken, kijk rond en vraag de identiteit van de getuigen.  Luttele minuten later zijn ze weg!

Vul de voorkant op de plaats van het ongeval in, samen met de tegenpartij.
Zijn er gewonden, roep er dan  altijd de politie bij.

Tip 2:

Vul alle velden in  (1 tot en met 12).
Kijk grondig na of de tegenpartij dit ook correct doet.
Let op dat zij geen kruisjes plaatst in jouw zijde van 12 (Toedracht).
Een kruisje kunt u achteraf niet meer betwisten.
Noteer gegevens getuige(n) (5).

Tip 3:

Maak een juiste en duidelijke schets van de aanrijding (13).
Maak samen eerst een kladschets en  teken deze over op dit formulier.
Vergeet niet de rijrichting, verkeerstekens en wegmarkeringen te tekenen.

Tip 4: 

Indien u van mening verschilt met de bestuurder van het andere voertuig, vermeld dit dan duidelijk in de rubriek ‘Mijn opmerkingen’: “Niet akkoord” (14).

Tip 5:

Vergeet niet het aanrijdingsformulier te ondertekenen (15). Ondertekent dit nooit als eerste, maar steeds als laatste.
Sta nooit toe dat er na ondertekening nog iets aan de voorkant van het aanrijdingsformulier gewijzigd wordt.

Tip 6:

Vul de keerzijde volledig zelf in. Bezorg dit formulier zo snel mogelijk aan uw makelaar.

Doe dit uiterlijk binnen de 8 dagen.

Ook kan je zelf een ongeluk of de gevolgen ervan verminderen, door rekening te houden met enkele tips.

Enkele goede sites voor tips: