Belasting op InVerkeerstelling (BIV)

De hervorming van de Belasting op InVerkeerstelling (BIV) die werd ingevoerd vanaf 01/03/2012 voor particulieren en rechtspersonen (behalve ondernemingen met leasingactiviteiten) stond in het teken van het milieu.

Bij de bepaling van de belastbare grondslag wordt voortaan immers rekening gehouden met milieukenmerken zoals CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype en de Euronorm. De Vlaamse Regering veranderde hier het geweer van schouder en wil met deze aanpassing van de berekening van de BIV de bevolking aanzetten om haar aankoopgedrag inzake voertuigen te wijzigen en haar overtuigen om voor een milieuvriendelijke wagen (nieuw of tweedehands) te kiezen.

Voor een online berekening kan je terecht op de website van de Vlaamse gemeenschap : berekening BIV. Hou alvast uw inschrijvingsbewijs en identiteitskaart klaar.

Bron: Vlaamse Gemeenschap